Akut felanmälan på kvällar och helger

Om du vill felanmäla något som inte kan vänta på kvällar och helger ringer du 040-34 10 00 och väljer att bli kopplad till vår jourtjänst.

Lämna synpunkter på Malmös gator, torg och parker

Markera platsen i kartan genom att klicka eller (på mobil och surfplatta) hålla ett finger på skärmen: